Projekty

Ke stažení

Partneři Veletrhu

Veletrh nezikových organizací

NGO Market 2006

Veletrh neziskových organizací je akce zaměřená na nevládní organizace působící v oblasti vzdělávání, dobrovolných aktivit, rozvoje lidských zdrojů, lidských práv, ochrany životního prostředí a politické angažovanosti. Je však otevřen všem neziskovým organizacím bez ohledu na jejich zaměření.

Veletrh neziskových organizací už od svého prvního ročníku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Minulý rok jsme přivítali přes osmdesát organizací nejen z České Republiky, ale i z ostatních zemí Evropy (Slovenská republika, Polsko, Maďarsko) a Asie (Tchajwan). I tento rok doufáme v hojnou účast organizací, a to především těch, s nimiž jsme minulý rok navázali úspěšnou spolupráci.

Důvodem proč se Studentské fórum rozhodlo pořádat Veletrh neziskových organizací je víra, že neziskové organizace představují klíčový prvek při vzniku silné občanské společnosti a hrají zásadní roli při transformačních procesech v oblasti střední a východní Evropy. Rozvíjejí vazby mezi vzdělávacími, informačními a reformními procesy v zemích střední a východní Evropy (stejně jako v ostatních zemích světa), podporují demokratizační procesy a pomáhají prohlubovat akademické a společenské vztahy. Proto by jim mělo být zajištěno více příležitostí a podpory pro tvorbu vzájemných vazeb a partnerství, sdílení zkušeností a pomoc při jednotlivých aktivitách.

Dalším impulsem pro realizaci tohoto projektu byl pohled na neziskové organizace v České republice a ne úplně příjemné zjištění, že často nad spoluprácí a efektivnější alokací zdrojů (nejen finančních ale i lidských a jiných) k dosažení konkrétních cílů převládá soutěživost a nevraživost mezi podobně zaměřenými organizacemi. Dochází pak ke zbytečné roztříštěnosti aktivit a často i k jejich zbytečné duplikaci. Cílem NGO Marketu je tedy zejména umožnit prezentaci jednotlivých organizací, ale i rozvíjet dialog a prolomit bariéry v jejich komunikaci a přispět k navazování bližších kontaktů a spolupráce.

NGO Market dále otevírá cestu větší informovanosti veřejnosti o činnosti neziskového sektoru a zároveň i možnost pro organizace získat pro své aktivity další dobrovolníky nebo podněty od těch, kterým tyto organizace často „slouží“.

Kromě individuálních prezentací (k dispozici zpětný projektor, PowerPoint, video) budou mít všechny organizace možnost využít panel (tj. nástěnku) k vystavení materiálů. Součástí prezentací bude také „burza dobrovolníků“ - info tabule pro organizace hledající dobrovolníky a pro zájemce o dobrovolnickou činnost.

Vzhledem k zahraniční účasti jsou pracovními jazyky NGO Marketu čeština i angličtina. Účast na Trhu neziskových organizací je bezplatná a je otevřena všem organizacím i veřejnosti.